Alustatalous mahdollistaa tilitoimistojen asiakkaille säästöjä taloushallinnon kokonaisulkoistuksen avulla

Alustataloudessa ja kiihtyvästi muuttuvassa maailmassa menestyvät nopeat ja ketterät toimijat, jotka osaavat ottaa markkinoilta nopeasti käyttöön ja yhdistellä olemassa olevia kustannustehokkaita pilvipalveluja sekä tarjota ja markkinoida omia palveluitaan hyödyntäen näitä valmiita alustoja.

Tilitoimiston rooli on muuttunut viime vuosina paljon. Yhä useammin tilitoimisto käyttää pilvipohjaista alustaa, johon integroidaan esimerkiksi asiakkaan laskutus- tai toiminnanohjausjärjestelmä. Tilitoimistolle automaation lisääntyminen on luonut uusia vaatimuksia, koska asiakkaiden odotusarvotkin ovat kasvaneet.

Automaation lisääntyessä asiakkaat odottavat entisen ammattitaitoisen kirjanpidon, palkanlaskennan ja laintuntemuksen lisäksi korkeamman lisäarvon asiantuntijapalveluita ja aitoa apua järjestelmäviidakossa ja järjestelmien integroinneissa.

 

Miten tilitoimiston asiakas hyötyy taloushallinnon kokonaisulkoistuksesta?

Asiakkaan kanssa yhteiskäyttöiset taloushallinnon järjestelmät tarjoavat tilitoimistojen asiakkaille myös mahdollisuuden ulkoistaa joustavasti vaikka koko taloushallinnon kokonaisuus assistenttipalveluista ulkoistettuun talousjohtoon. Tämä on toki ollut mahdollista ennenkin, mutta digitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet tehdä tämä entistä joustavammin ja kustannustehokkaammin, kun fyysinen läsnäolo ei ole enää aina välttämätöntä.

Tyypillinen suomalainen yritys ulkoistaa vain kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut ja sitten yksi oma henkilö esimerkiksi talouspäällikön tai jopa toimitusjohtajan tittelillä hoitaa sekä talouspäällikön että talousassistentin tehtävät vastaten esimerkiksi kassavirran ennustamisesta, laskujen ja kuittien käsittelystä sekä palkkahalllinnon yhteyshenkilön tehtävistä.

Tämä ei välttämättä ole kustannustehoikkain ratkaisu, jos yrityksen pienen koon vuoksi näitä rooleja varten ei ole järkevää palkata omia henkilöitä. Tällöin viisain ratkaisu voi olla ulkoistaa sekä talousjohdon että talousassistentin tehtävät osa-aikaisesti. Usein voi olla järkevää ulkoistaa vaikka hyvinkin pieni yksittäinen työtehtävä, jos se vapauttaa aikaa ja energiaa yrityksen kallispalkkaisimmalle osaajalle. Nykyaikainen palveleva tilitoimisto tarjoaa tähän ratkaisut.

Kyse on suorien kustannusten lisäksi myös vaihtoehtoiskustannuksista. Varmaankin jokainen meistä muistaa tunteneensa, että tärkeät omaan ydinosaamiseen kuuluvat asiat eivät etene, kun on olosuhteiden pakosta ajautunut tekemään ihan jotain muuta.

Ota yhteyttä Valikko