Kannattaako osakkaan nostaa palkkaa vai osinkoa?

Julkista keskustelua seuraamalla voisi päätellä, että yrittäjät nostavat aina mahdollisimman paljon osinkoja minimoidakseen verotuksensa. Totuus on usein toinen ja monissa tapauksissa vastaus kysymykseen ei ole yksiselitteinen, vaan vaatii optimointilaskelmia.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että silloin kun yrittäjän rahantarve on alhainen ja yrittäjän vuotuinen ansiotulo jää alle 40 tuhannen euron, koko rahasumma kannattaa lähes aina nostaa palkkana.

Tämä johtuu siitä, että ansiotulojen veroprogressio on alhaisilla tuloilla alhainen. Osingot eivät ole yhtiön tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, joten osingoista seuraa kuitenkin aina 20 prosentin suuruinen ylimääräinen yhtiöön kohdistuva verotus verrattuna tilanteeseen, jossa maksettaisiin ansiotuloja osinkojen sijaan. Verojen optimoinnissa helposti unohtuu, että kyse ei ole vain osakkaan vaan osakkaan ja yhtiön kokonaisverotuksen optimoinnista.

Korkeammilla tulotasoilla optimaalinen osingon ja ansiotulon suhde löytyy vertaamalla yhtiön ja osakkaan kokonaisverorasitusta kummassakin skenaariossa. Optimoinnissa tulee huomioida useita muuttujia.

Näitä ovat esimerkiksi

  • Mikä on yrittäjän rahan tarve?
  • Onko tavoite nostaa ulos mahdollisimman paljon rahaa vai optimoida verotusta pitkällä tähtäimellä?
  • Onko yrityksellä yksi vai useampia osakkaita?
  • Onko yrittäjä YEL vakuutettu?
  • Paljonko on yrityksen nettovarallisuus ja ylittääkö suunniteltu osinko 8% osuuden nettovarallisuudesta.
  • Ylittääkö suunniteltu osinko 150 000 euron rajan?
  • Miten ansiotulojen veroprogressio muuttuu tulojen kasvaessa?
  • Ansiotulot ovat verovähennyskelpoisia
  • Osingot eivät ole verovähennyskelpoisia
  • Osingot eivät kerrytä eläkettä

Niin kauan, kun ainakin osa ulos otettavasta rahasta otetaan palkkana, ollaan lähellä optimaalista suhdetta, mutta tarkalla optimointilaskelmalla on saavutettavissa säästöjä, jotka ovat vuositasolla satasista tuhansiin per osakas. Koko yrittäjän omistusajalle kumuloituna puhutaan siis merkittävistä summista. Siksi verosuunnittelu kannattaa aloittaa ennemmin kuin myöhemmin.

Ota yhteyttä Valikko