Miksi ulkoistaa palkanlaskenta?

Monessa yrityksessä tuskaillaan turhaan palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan kanssa, jotka vievät sisäisiä resursseja ja syövät aikaa ydintoiminnoista ja liiketoiminnan kasvattamiselta. Palkanlaskentaan sisältyy paljon erilaista työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja lakisääteisiä viranomaisilmoituksia, jotka päivittyvät ja vaativat kouluttautumista. Ulkoistamalla palkanlaskennan arvokasta aikaa vapautuu ja hallinnolliset rutiinit keventyvät.

Meillä kokeneet ja ammattitaitoiset palkanlaskijat huolehtivat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti palkanlaskennasta, jotta hommat hoituvat laadukkaasti ja ajallaan yrityksenne tarpeet huomioon ottaen. Meillä teitä palvelee aina nimetty yhteyshenkilö palkanlaskijana sekä hänen varahenkilönsä esteiden sattuessa. Näin ollen yhteyshenkilönne tuntee yrityksen toiminnan ja tilanteen sekä osaa antaa myös uusia näkökulmia palkanlaskennan haasteisiin.

Palkanlaskennan ulkoistamisen yhteydessä saat käyttöösi ohjelmiston, josta pääset itse tarkastelemaan työntekijöittesi palkkalaskelmia ja työaikakirjauksia, saat otettua palkkatodistukset, hoidettua matka- ja kululaskut yms. Käytössämme oleva ohjelmisto mahdollistaa tietojen tuonnit jo useasta muusta ohjelmistosta integraatioiden kautta.

Anna arvoa omalle työllesi ja ajallesi. Keskity tuottavaan työhön ja ulkoista palkanlaskenta meille!

Saamasi hyödyt:

  • Ajansäästö hallinnon töiltä itse tekemiseen
  • Palkat oikein ja oikeaan aikaan työntekijöille sekä lakisääteiset ilmoitukset sidosryhmille yrityksenne tarpeet huomioon ottaen
  • Päivittyvien työehtosopimuksien ja lakien tulkinnan tuki
  • Kokeneen, nimetyn palkanlaskijan tuki varahenkilöineen
  • Yhdessä järjestelmässä palkanlaskenta sekä matka- ja kululaskut, myös integraatiot muista järjestelmistä
  • Kustannussäästö oman henkilöstön palkkaamiselta sekä erillisen järjestelmän hankinnalta
  • Kelan, TE-keskuksen, sekä vakuutusyhtiöiden hakemuksien täyttämiset
Ota yhteyttä Valikko