Tarvitseeko kasvuyritys talousjohtajaa?

Jokainen yritys tarvitsee ja tekee omalla tavallaan talousjohtamista. Suurimmissa yrityksissä on tyypillisesti pitkälle hiotut toimintatavat ja järjestelmät, joiden avulla asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista sekä suunnitellaan tulevaisuutta talouslukujen valossa.

Nuorella kasvuyrityksellä, joka elää muutoksessa, ei välttämättä ole aikaa pysähtyä ja suunnitella talousjohdon prosesseja vastaamaan nykyhetkeä ja tulevaa isompaa yrityskokoa. Talouslukujen analysointi ja suunnittelu tehdään aina silloin kun siihen jää aikaa ja keksitään tavallaan pyörä uudelleen joka kerta.

Nykyaikainen tilitoimisto voi tarjota palveluna ulkoistetun talouspäällikön, controllerin tai talousjohtajan suunnittelemaan sisäisen laskennan ja taloussuunnittelun prosessit niin, että niistä tulee tehokkaita ja ne antavat juuri oikeanlaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Liiketoimintatiedon analysoinnilla voidaan löytää paljon asioita, joita kehittämällä voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta, kasvua ja kassavirtaa.
Kuitenkin suurin hyöty johdon laskentatoimen prosessien luomisesta yritykselle on se, että organisaatioon jalkautetaan

  • systemaattinen tapa asettaa taloudellisia tavoitteita
  • seurata niiden toteutumista
  • vastuuttaa ihmisiä

Vanha sanonta ”Sitä saat mitä mittaat” pätee edelleen.

Ota yhteyttä Valikko