Eivät ne laivatkaan enää tuurilla seilaa – Budjetointi johtamisen työkaluna

Vanha sanonta sanoo: “tuurilla ne laivatkin seilaa”. Näin on ehkä ollut
joskus, mutta sanonta ei ole pitänyt paikkaansa enää pitkään aikaan ja
siihen on hyvä syy – tuurilla seilaavat laivat eivät pääse kovinkaan isolla
onnistumistodennäköisyydellä perille. Siksi laivoissa on nykyään
huippuluokan navigointijärjestelmä.

Yritysmaailmassa on edelleen suuri määrä toimijoita, jotka seilaavat
vuodesta toiseen vaiston varassa, altistaen oman toimintansa tuurin
armoille. Kunhan kassassa on rahaa -ajattelu on juurtunut syvälle.
Budjetointi sekä tulevaisuuden suunnittelu joko laiminlyödään kokonaan tai
mikäli nämä tehdään, työnnetään suunnitelmat pöytälaatikkoon, jonne ne
unohtuvat.

BUDJETOINNIN LAIMINLYÖNTI HEIKENTÄÄ KANNATTAVUUTTA

Budjetoinnilla tarkoitetaan numeromuotoon käännettyä tulevaisuuden
suunnittelua. Moni yritysjohtaja ymmärtää toiminnan suunnittelun tärkeyden,
mutta silti suunnittelua ei tehdä kunnolla. Syynä tähän on usein kiireen
tuntu. Tämä on paradoksi, sillä pitkään jatkuva kiire on seurausta siitä,
että asioita ei ole suunniteltu huolella.

Tämän sai todeta myös eräs palvelualalla toimiva asiakkaamme, jonka
liikevaihto oli useita miljoonia euroja. Vuosittain asiakkaamme teki
tulevalle vuodelle budjetin edellisvuoden tuloslaskelmaan perustuen ja
asetti kasvutavoitteensa. Kun budjetti oli valmis ja siihen oltiin
tyytyväisiä, laitettiin suunnitelma varmaan talteen – niin varmaan, että se
muistettiin vasta seuraavana vuonna uutta budjettia laadittaessa. Sama
jatkui useita vuosia.

Yhtiön kannattavuus oli heikko, joten he tilasivat meiltä
Talousjohtaja-palvelun. Yhdessä talousjohtajamme Joni Varsaluoman kanssa
yritysjohto alkoi kehittää ammattimaisempaa budjetointiprosessia – tavoite
selkeytettiin ja sen toteutumista kohti lähdettiin kulkemaan
systemaattisesti.

Nopeasti asiakkaamme oivalsi, miten budjetointia voidaan hyödyntää
johtamisen välineenä ja lisäksi budjetointiprosessi itsessään toi uutta
näkemystä yhtiön liiketoiminnasta. Hyvin toteutettu budjetointi pakottaa
yritysjohdon pysähtymään ja arvioimaan, mitä todellisuudessa kannattaa
tehdä ja mitä ei. Numeroihin perustuva päätöksenteko vähentää epävarmuutta
ja samalla helpottaa stressiä. Kiireen tuntu vähenee ja tärkeille
päätöksille jää enemmän tilaa.

Budjetointiprosessin aikana kävimme yrityksen johdon kanssa läpi
tuloksenteon kannalta kriittiset menestystekijät. Määritimme oleellisimmat
tuotteet ja palvelualueet, sekä selvitimme avainhenkilöiden käsityksen
kunkin palvelualueen päätoiminnoista ja kannattavuudesta.

Päätimme asettaa jokaiselle palvelualueelle omat vastuuhenkilöt sekä
numeeriset tavoitteet kannattavuuden kehittämiseksi. Ylimmän johdon kanssa
kävimme läpi ylätason tavoitteen, jonka jälkeen eri osa-alueiden
vastuuhenkilöt otettiin mukaan määrittämään osabudjetit omille
vastuualueilleen talousjohtajamme tuella. Parin korjauskierroksen jälkeen
olimme luoneet yksityiskohtaisen budjetin, jossa oli arvioitu vanhojen
asiakkuuksien kehitys, uusasiakashankinnan tavoitteet, kulurakenne,
organisaatio sekä investoinnit.

Lopputuloksena saimme laadittua realistisen tavoitteen liiketoiminnan eri
osa-alueille sekä raamit, missä määrin investointeja voidaan toteuttaa
tavoitteiden saavuttamiseksi.

EPÄVARMUUS JA STRESSI VÄHENEVÄT

Budjetoinnin lopputuloksena saimme laadittua realistiset tavoitteet
liiketoiminnan eri osa-alueille sekä raamit investoinneille tavoitteiden
toteuttamiseksi. Avainhenkilöiden stressikuorma keveni epävarmuuden
vähentyessä – nyt johto tiesi mihin keskittyä tavoitteiden toteuttamiseksi.
Seuraavan vuoden toiminta ja kasvu oli rakennettu tosiasioiden varaan.

Olemme tarjonneet taloushallinnon asiantuntijapalveluita 18 vuoden ajan.
Pitkään kokemukseemme pohjautuen olemme havainneet, miten suunnittelun ja
budjetoinnin laiminlyövien yritysten henkilöstö ja johto ovat usein
merkittävästi stressaantuneempaa kuin yrityksissä, jotka katsovat
tulevaisuuteen, suunnittelevat toimintaansa ja laativat budjetin –
tietenkin noudattaen suunnitelmaansa.

Ammattitaitoinen suunnittelu ja yrityksen johtaminen suunnitelman mukaan
luo varmuutta ja vakautta johtamiseen. Johtajan ei tarvitse tehdä päätöksiä
tuuriin luottaen, vaan päätöksenteko pohjautuu faktoihin. Siksi kysymme
sinulta, mikä on yrityksesi budjetoinnin tila ja oletteko noudattaneet
aiempaa budjettia? Mikäli ette, ole yhteydessä meihin ja autamme sinua!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko