Liiketoiminnan kannattavuuden keskeiset tekijät

Saimme 2018 loppupuolella tehtäväksemme auttaa ICT-alalla toimivaa asiakastamme parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Aloitimme yhteistyön käymällä läpi asiakasyrityksen liiketoiminnan keskeisiä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Tehtävä oli haasteellinen, sillä asiakasyrityksellä oli useita erityylisiä liiketoimintoja, kuten konsultointi, laitemyynti sekä omat ohjelmistot. Lisäksi toimipaikkoja oli useita. Yritys oli suunnitellut eri toimintojen eriyttämistä raportoinnissa, mutta ei ollut päässyt siinä eteenpäin omin voimin.

Raportoinnin nykytilannetta kartoittaessa tulimme siihen tulokseen, että heikon kannattavuuden todellisiin syihin päästään kiinni vain kehittämällä talousraportointia. Ilman faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ei saavuteta tavoiteltuja tuloksia ja tästä syystä raportoinnista pitää käydä ilmi eri palveluiden ja toimipaikkojen kannattavuus.

Yhteistyön edetessä pala palalta yhtiön järjestelmät ja kirjanpito saatiin toimimaan yhteen. Yhtiö pääsi mutu-tuntumalla tehdyistä analyyseista faktapohjaiseen johtamiseen. Tämä vähentää epävarmuutta ja stressiä, lisäten tietoisuutta pienistä korjattavista osista organisaatiossa. Negatiivinen tuloskehitys saatiin pysäytettyä ja yrityksen kannattavuus parani.

Tunnetteko yrityksenne kokonaiskannattavuuden kannalta keskeiset tekijät?

Monet yritykset teettävät satunnaisia kannattavuusanalyyseja, mutta usein tulokset jäävät laihoiksi eikä kannattavuus parane. Tämä siitä huolimatta, että nykyaikaisilla talousjärjestelmillä on mahdollista luoda raportteja, joista käy ilmi kokonaiskannattavuuden kannalta merkitykselliset tekijät.

Kannattavuuden parantaminen edellyttää faktoihin perustuvia korjausliikkeitä. Raporteista tulee osata poimia kokonaiskannattavuuden kannalta keskeiset tekijät, jonka jälkeen voidaan keskittyä tekemään liiketoimintaan oikeat muutokset.

Jokaisella yrityksellä on omat keskeiset kannattavuusajurinsa. Nämä tunnistamalla ja kehittämällä saadaan aikaiseksi nopeimmat voitot.

Esimerkkejä kannattavuusajureista:

 • Hinnoittelu vs. kilpailijat
 • Hinnoittelumenetelmien valinta
 • Tuotekohtainen kannattavuus
 • Palvelualuekohtainen tai palvelukohtainen kannattavuus
 • Asiakaskohtainen kannattavuus
 • Liiketoimintayksiköiden tai toimipaikkojen kannattavuus
 • Organisaation keveys/raskaus/tehokkuus vs. kilpailijat
 • Kustannusrakenne suhteutettuna liiketoiminnan volyymiin
 • Rahoituksen hinta
 • Toimialan ja lähimpien kilpailijoiden kannattavuus.
 • Henkilöstön osaaminen ja motivaatio ja työhyvinvointi
 • Asiakastyytyväisyys
 • Työnantajamielikuva ja henkilöstön vaihtuvuus
 • Hävikin seuranta
 • Käyttöasteen seuranta

Aiemmin kannattava liiketoiminta ei välttämättä kanna pitkälle, sillä kustannukset nousevat vuosittain. Tästä syystä yrityksen tulee luoda systemaattiset prosessit, joilla kustannusten nousu siirretään myyntihintoihin. Mikäli myyntihinnat pysyvät samana ja kustannukset nousevat, liiketoiminnan kustannusten nousu tapahtuu yrityksen kannattavuuden kustannuksella.

Oletko tietoinen, mitkä ovat yrityksenne kannattavuuden keskeiset tekijät ja millaisilla korjaustoimenpiteillä voitte parantaa kannattavuutta? Mikäli ette, autamme sinua mielellämme!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko