Mihin tilinpäätössuunnittelua tarvitaan?

Yrityksen taloussuunnittelua tehdään lähtökohtaisesti yritysjohdon käyttöön ja tyypillisesti kolmesta syystä:

  • Tuloksen maksimointi
  • Kassavirta

Yrityksen arvon kasvattaminen

Näiden seuraamiseen laaditaan budjetteja ja ennusteita.
Tilinpäätössuunnittelulla puolestaan pyritään täyttämään eri sidosryhmien, kuten omistajien, rahoittajien, verottajan, yritysjohdon, henkilöstön, toimittajien ja asiakkaiden tarpeita.
Tilinpäätössuunnittelu sidosryhmien tarpeiden täyttämiseen ja verotuksen optimointiin.

Yritysjohto voi tilinpäätössuunnittelulla vaikuttaa siihen, miten eri sidosryhmien tarpeita täytetään. Joissain tapauksissa voi olla esimerkiksi tarpeellista avata tietoja sijoittajille mahdollisimman yksityiskohtaisesti tai vaihtoehtoisesti salata tietoja kilpailijoilta.

Tarvittaessa esimerkiksi tulostasoa voidaan säätää verotehokkaan voitonjaon kasvattamiseksi tai nettovarallisuutta voidaan kasvattaa mahdollisimman suureksi verojen myöhempää optimointia silmälläpitäen.

Yritys voi vaikuttaa moniin asioihin kirjanpitokäytänteiden valinnalla. Jatkuvuuden periaatteen mukaan valittuja käytänteitä ei kuitenkaan voida vapaasti muuttaa ilman päteviä perusteita. Siksi tilinpäätössuunnittelua tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmana ja valittuja käytänteitä noudatetaan vuodesta toiseen, ellei tule riittäviä syitä muutosten tekemiselle. Suunnittelu on hyvä tehdä yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa.

Tilikauden tulokseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi:

  • Investoinneilla
  • Aktivoinneilla
  • Poistoilla
  • Liikevaihdon tuloutusmenetelmillä, esimerkiksi osatuloutusmenetelmillä
  • Varauksilla

Tilinpäätössuunnittelu tulee tehdä hyvissä ajoin tilikauden aikana

Lyhyen tähtäimen toimenpiteillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi omistajien verotukseen määrittelemällä optimaalinen palkan ja osingon suhde. Tällainen suunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä, jotta tehdyillä päätöksillä ehditään vaikuttaa tilikauden tulokseen.

Myös investointien ja sijoitusten ajoituksella voi olla suurtakin merkitystä tilinpäätöksen antamaan kuvaan yrityksestä.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun tilinpäätössuunnittelua tehdään jo tilikauden aikana. Tämä edellyttää sen, että kirjanpidon tulee olla ajantasaista siten, että välitilinpäätökset sisältävät kaikki kyseiseen kauteen kuuluvat menot ja myös tulopuoli on jaksotettu oikein.

Mikäli kirjanpitoon lisätään esimerkiksi ostolaskuja vasta tilinpäätösvaiheessa menopuolta rasittamaan, on aiemmin tilikauden aikana on saatettu tehdä virheellisiä johtopäätöksiä.

Tilinpäätössuunnittelu on hyvä aloittaa siitä, että valitsee itselleen oikean kumppanin kirjanptoon ja taloushallintoon. Mikäli kaipaat apua tilinpäätössuunnittelussa, ota yhteyttä meihin ja autamme sinua!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko