MIKSI YRITYSJOHDON KANNATTAA VAATIA TILINPÄÄTÖKSELLE NOPEAA TOIMITUSTA?

Tilinpäätös vetää yhteen päättyneen tilikauden ja kertoo yritysjohdolle sekä sidosryhmille, miten yritys onnistui toiminnassaan tilikauden aikana. Myös laki edellyttää tilinpäätöksen tekemistä, jotta esimerkiksi verotus voidaan määrittää tilikauden tuloksen mukaan.

Lain vaatimus tilinpäätökselle on neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Yritysjohdon näkökulmasta seuraava tilikausi on jo pitkällä neljän kuukauden kuluttua ja aikaa ehtii kulua liikaa ennen kuin saadaan talousluvut, joita tarvitaan kokonaiskuvan hahmottamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tässä tekstissä kerromme, miksi lupauksemme on toimittaa tilinpäätös asiakkaalle 30 päivässä tilikauden päättymisestä. Monesti tilinpäätös valmistuu jo viikon kuluessa.

Voidaksemme pysyä luvatussa aikataulussa, toimintamme pohjautuu tarkkoihin prosesseihin ja ajantasaiseen kirjanpitoon. Kuukausi ennen tilikauden päättymistä lähetämme asiakkaalle muistilistan, johon on listattu dokumentit (esimerkiksi puuttuvat leasingsopimukset) ja tilinpäätöksen toteuttamiseen vaadittavat tehtävät. Asiakkaan tehtävälistalla on usein mahdollisimman nopea laskutus, ostolaskujen hyväksyntä sekä inventaarilistan toimitus kirjanpitäjälle.

Toteutamme kirjanpidon ja tilinpäätöksen täysin sähköisenä. Prosessi nopeutuu entisestään, kun papereita ei tarvitse kuljetella allekirjoitettavaksi.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Kirjanpitoa voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

  • Maksuperusteinen

  • Suoriteperusteinen

Maksuperusteisessa kirjanpidossa kulu kirjataan kirjanpitoon silloin kuin raha lähtee pankkitililtä ja tulo kirjataan sille päivälle, kun raha tulee tilille.

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kulut ja tulot kirjataan sille päivälle, kun tuote tai palvelu siirtyy myyjältä ostajalle. Tämä mahdollistaa maksuperusteiseen kirjanpitoon nähden huomattavasti tarkemman ja ajantasaisemman tiedon. Kirjanpito antaa ajankohtaista tietoa yrityksen toiminnasta ja tilasta jo tilikauden aikana.

Nopea tilinpäätöksen toimittaminen mahdollistuu, kun laadimme kirjanpidon suoriteperusteisena jo kuukausitasolla. Tarvittavat jaksotukset (esim. lomapalkkavelan kirjaukset) laitetaan kuntoon kuukausittain ja näin kirjanpito ei pääse missään vaiheessa tilikautta laahaamaan perässä.

Nopean tilinpäätöksen hyödyt

Nopean tilinpäätöksen tarkoitus on tuottaa reaaliaikaista tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Mikäli tilikausi on esimerkiksi kalenterivuosi, laki vaatii tilinpäätöksen valmistumisen ja toimittamisen viranomaiskäyttöön vasta huhtikuun lopussa. Tällöin tietoa ei voida hyödyntää optimaalisesti esimerkiksi seuraavan tilikauden budjetointiin, ennusteiden laatimiseen tai vaikkapa hinnoitteluun ja provisiopalkkauksen suunnitteluun.

Tilinpäätöstä tarvitaan esimerkiksi rahoituksen saannissa, yritysjärjestelyissä, yrityksen arvon määrityksessä sekä yhtiökokouksen päättäessä osingonmaksusta. Nopea tilinpäätöksen toimittaminen pitää huolta, että yrityksen johto, omistajat ja sidosryhmät saavat tiedon edellisen tilikauden toiminnasta mahdollisimman pian tilikauden päätyttyä.

Nopea tilinpäätös vähentää myös stressiä. Mikäli toimiin ryhdytään vasta viime hetkillä, syntyy tarpeetonta kiirettä. Entä, jos viimeisenä päivänä huomataankin, että kaikkia tarvittavia dokumentteja ei löytynytkään sieltä, missä niiden piti olla? Mikäli tilinpäätöstä ei julkaista ajoissa, vaikuttaa se suoraan negatiivisesti luottoluokituksiin.

Varmista tilinpäätöksen nopea saatavuus

Yritysjohdon vastuulla on valita kumppani, joka hoitaa kirjanpidon yrityksen tarpeet täyttävällä tavalla. Nopeasta tilinpäätöksen toimittamisesta on hyvä sopia jo tilitoimiston kanssa tehtävän sopimuksen yhteydessä. Tällä varmistetaan, että ikäviä yllätyksiä ei tule myöhemmin.

Kuten aiemmin tässä tekstissä mainitsimme, toimitamme tilinpäätöksen aina 30 vuorokauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Monesti tilinpäätös on valmis jo viikossa. Jos nyt koet, että nopea tilinpäätös ja kuukausittain ajantasalla oleva kirjanpito palvelee yrityksenne toimintaa, ota yhteyttä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko