Kannattaako talouslukuja käydä läpi henkilöstön kanssa?

Käydäänkö yrityksenne talousluvut läpi henkilöstön kanssa? Ja miksi olette päätyneet tähän ratkaisuun?

Toimitusjohtajamme Sara Helander kysyi yrittäjille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä, millaisia käytäntöjä eri yrityksissä on talouslukujen avaamisessa henkilökunnalle. Tässä tekstissä käymme läpi kyselyn tulokset sekä kerromme, miksi meidän mielestämme luvut tulee avata siten, että jokainen työntekijä ymmärtää mistä on kyse.

Yli neljäsosa vastasi, ettei kerro talousluvuista ollenkaan henkilöstölleen

Kysymyksen Sara muotoili näin:

Kanssayrittäjät! Kerrotteko yrityksenne talousluvuista henkilökunnallesi? Itse pohdin asiaa, millä tasolla/miksi luvuista kannattaisi kertoa henkilöstölle. Laita vielä kommenttia, mitä ajatuksia luvuista kertominen henkilöstölle herättää.

Vastauksia tuli yhteensä 125kpl ja vastaukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

59% kertoo talousluvuista kuukausittain
26% ei kerro talousluvuista ollenkaan
9% kertoo talousluvuista viikoittain
3% kertoo talousluvuista vuosittain
3% talousluvut ovat kaikkien saatavilla jatkuvasti

Talousluvut ovat julkista tietoa ja niistä tehdään tulkintoja joka tapauksessa

Monesti talousluvut jätetään kertomatta henkilöstölle sen takia, että joko tämä nähdään tarpeettomana tai lukuja pidetään henkilökohtaisena asiana. Yrityksen taloustiedot ovat kuitenkin julkista tietoa ja mikäli yritysjohto ei ota vastuulleen sitä, missä valossa luvut esitetään, henkilöstö tekee joka tapauksessa omat tulkintansa ilman tarvittavaa asiantuntemusta.

Monesti esimerkiksi henkilökunta tulkitsee, että yrityksen tulos tarkoittaa automaattisesti yrittäjän/omistajan tuloja. Mikäli yritysjohto ei kerro, miten yrityksen tulosta käytetään mm. investointeihin ja kasvuun, ei henkilöstö todennäköisesti ymmärrä esimerkiksi tulosta tekevän yrityksen säästötoimenpiteitä.

Toisaalta yrityksen tehdessä tappiota, monella saattaa herätä huoli omasta työpaikasta. Mikäli yritysjohto ei kerro avoimesti tulevaisuudennäkymistä, ei tarpeetonta huolta ja siihen liittyvää stressiä saada poistettua. Pelko työpaikan menettämisestä voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa voimakastakin stressiä, joka saattaa pahimmillaan johtaa tarpeettomiin sairauspoissaoloihin. Avoimuudella tämäkin on vältettävissä.

Avoimuus sitouttaa ja poistaa tarpeetonta epätietoisuutta

Vanha johtamisen viisaus sanoo:

Sitä saat, mitä mittaat

Talouslukujen läpikäynti henkilökunnan kanssa mahdollistaa sen, että henkilöstö saadaan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Mitä paremmin lukujen taustalla olevat tekijät avataan, sitä selkeämpi kuva yrityksen henkilöstöllä on kokonaisuudesta.

Henkilöstön on helpompi ymmärtää mm. laadittuja budjetteja, kun yleisesti ymmärretään taloudelliset realiteetit, joihin budjetti perustuu. Mahdollinen eripura eri osastojen välillä vähenee, kun yhteisesti kerrotaan, miksi budjettia kohdistetaan tiettyyn toimintaan enemmän kuin toiseen.

Työyhteisöön pesiytyessään ajatus siitä, että yrittäjän kovat tulot raavitaan työntekijän selkänahasta, voi heijastua negatiivisesti koko liiketoimintaan. Avoimuus on tässäkin tärkeää – kerrotaan tehdystä tuloksesta ja siitä, miten rahoja käytetään. Myös se on hyvä avata henkilöstölle, että tulos ei tarkoita kassassa olevaa rahaa.

Me ihmiset toimimme siten, että saamme mielihyvää tavoitteiden toteuttamisesta. Mitä enemmän ponnisteluja tavoitteiden toteutuminen vaatii, sitä suurempi on usein mielihyvä. Sen sijaan, että kerran vuodessa tehdystä työstä tulee joko kiitosta tai ei, kannattaa tavoitteisiin sitoa myös palkitsemista ja tavoitteiden toteuttamista juhlitaan yhdessä.

Talouslukujen avaaminen ei välttämättä tuo heti selkeitä hyötyjä, mutta hiljalleen esimerkiksi myynti alkaa havaita, miten heidän työpanoksensa vaikuttaa koko yritykseen. Oman työpanoksen kokeminen merkitykselliseksi muuttuu usein haluksi ottaa enemmän vastuuta ja tämä on omiaan kasvattamaan motivaatiota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko