Strategian mallintaminen numeroiksi – näin liikkeenjohto voi ennustaa tulevaisuutta

Tavoitteiden asettaminen on helppoa. Ravistetaan hihasta kivoja numeroita ja tavoite on valmis. Kuka tahansa voi tehdä tämän.

Haaste on siinä, miten tavoitteet toteutetaan. Jotta yrityksen päivittäisessä toiminnassa voidaan keskittyä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan oikealla tavalla, tarvitaan suunnitelma. Suunnitelmaa kutsutaan liiketoimintastrategiaksi.

Keskustelu liiketoimintastrategiasta ohjautuu usein siihen, millaisia konkreettisia asioita tulee tehdä, jotta tavoite toteutuu. Tämä on tärkeä osa strategiaa. Valitettavan usein vähemmälle huomiolle jää toinen olennainen strategian osa – suunnitelman mallintaminen numeroiksi.

Miksi strategia tulee mallintaa numeroiksi?

Kasvu edellyttää investointeja. Kasvustrategiaa luotaessa on syytä tehdä laskelmat millaisia kustannuksia kasvusta syntyy ja päättää, miten kasvaneet kustannukset rahoitetaan. Lisäksi on hyvä käydä läpi eri skenaarioita sen varalta, että liiketoiminta kehittyy paremmin tai heikommin kuin strategiaa laadittaessa on ennustettu.

Kasvua voidaan tavoitella kolmella tavalla:

    1. Haetaan markkinaosuuden kasvua olemassa olevilla tuotteilla/palveluilla
    2. Haetaan kasvua uusilta markkinoilta olemassa oleville tuotteille/palveluille
    3. Kehitetään uusia tuotteita/palveluita olemassa oleville tai uusille markkinoille

Kaksi ensin mainittua tarkoittaa lähes poikkeuksetta panostuksia markkinointiin ja myyntiin. Mahdollisesti avataan uusia toimipisteitä, palkataan uutta henkilöstöä ja/tai hankitaan sähköisiä järjestelmiä myynnin kasvattamiseksi. Uusien tuotteiden/palveluiden kehittäminen puolestaan tarkoittaa lähes aina markkinoinnin ja myynnin kustannusten kasvamisen lisäksi tuotekehityskustannuksia.

Missä vaiheessa kasvaneet kustannukset alkavat rasittaa yrityksen kassaa? Kauanko menee, että panostukset alkavat tuottaa lisää myyntiä? Kuinka pitkään rahoitus pitää järjestää muilla tavoilla ennen kuin kasvaneet kustannukset voidaan kattaa tulorahoituksena? Miten tarvittava rahoitus järjestetään?

Nämä kysymykset ratkaisevat, tuleeko yritys onnistumaan kasvustrategian toteuttamisessa vai ei. Tässä vaiheessa yritysjohdon on hyvä kaivaa esiin kristallipallo, josta voidaan kurkistaa varmasti oikeat vastaukset kysymyksiin. Mikäli syystä tai toisesta kristallipalloa ei löydy, ei hätää. Valintoja ei tarvitse tehdä arvaamalla. Asiansa osaava talousjohtaja auttaa pitkän aikavälin talousennusteen tekemisessä eli strategia mallintamisessa numeroiksi.

Talousennuste 3-5 vuodeksi helpottaa päätöksentekoa

Osaksi liiketoimintastrategiaa on syytä liittää 3-5 vuoden talousennuste, jossa on huomioitu kasvaneet kustannukset, lisääntynyt myynti ja näiden vaikutus kassaan. Kun yhtälöön lisätään vielä arvio edellä mainittujen asioiden toteutumisen aikatauluista, saadaan luotua kassavirtaennuste. Yritysjohto voi tämän jälkeen perustaa päätöksensä faktojen pohjalta luotuihin ennusteisiin.

Entä, jos asiat eivät menekään suunnitellusti? Uuden myymälän myynti jää ensimmäisen vuoden aikana odotettua heikommaksi tai myyntitiimi ei onnistu täyttämään tavoitteitaan? Pystytäänkö mahdollista epäonnistumista rahoittamaan jollain vai kaatuuko koko yritys? Kannattaako ottaa riskiä?

Toisaalta asiat voivat mennä paremmin kuin osattiin suunnitella. Mikäli kysyntä pääsee yllättämään positiivisesti, missä vaiheessa on järkevä muuttaa suurempiin toimitiloihin tai avata uusi myymälä? Kuinka paljon myynnin pitää lisääntyä, että uuden myyjän palkkaaminen on kannattavaa?

Näihin kysymyksiin on hyvä löytää vastaukset etukäteen, jotta erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin osataan varautua. Aikaa säästävä yritysjohtaja jättää kristallipallon etsiminen suosiolla väliin ja sopii palaverin talousjohtajan kanssa, joka auttaa skenaariolaskelmien luomisessa. Tätä aihetta käsittelemme lisää seuraavassa blogitekstissämme!

Mikäli huomasit, että liiketoimintastrategiastanne puuttuvat numerot, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, kuinka voimme palvella!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko