Viikko- vai kuukausikohtainen kassavirtaennuste?

Kassavarat on yhtä elintärkeä asia liiketoiminnalle kuin suonissa virtaava veri meille ihmisille – mikäli vuotoja ei paikallista ja tyrehdytä, kuiviin vuotaminen on kohtalokasta. Nykyään sähköisen taloushallinnon järjestelmät tuottavat kassavirtaennusteita automaattisesti ja iloksemme olemme huomanneet, että monet yritysjohtajat ovatkin ottaneet kassavirtaennusteen aktiiviseen seurantaan.

Vaikka kassavirtaennusteita käytetään laajalti, monelle yritysjohtajalle on epäselvää, minkä aikavälin kassavirtaennusteet palvelevat yrityksen tarpeita. Tähän pureudumme nyt syvemmin.

Excelistä monimutkaisempiin järjestelmiin

Kassavirtalaskelmien pohjana on Excel-taulukot, joihin kirjataan odotettavissa olevat tulot ja menot. On syytä muistaa, että kyse on ennusteesta, sillä aina on mahdollisuus yllättäville kuluille ja toki toisinaan myös miellyttävämmille yllätyksille eli sellaisille tuloille, joita emme ole ennustetta tehdessä osanneet odottaa.

Nykyään Excel-taulukoihin kasattujen kassavirtalaskelmien sijaan ennusteet on nähtävissä suoraan sähköisestä taloushallinnon järjestelmästä. Järjestelmä on luonut ennusteen automaattisesti järjestelmään kirjattujen osto- ja myyntilaskujen pohjalta. Graafinen esitystapa auttaa hahmottamaan nopealla silmäilyllä, miten hyvin yrityksen kassavarat tulevat riittämään.

Kassavirtalaskelmia tekevät järjestelmät eivät kuitenkaan ole ihmeentekijöitä, vaan ne näyttävät ainoastaan ne osto- ja myyntilaskut, jotka on jo kirjattu järjestelmään. Mikäli esimerkiksi tulossa on iso ostolasku, jota ei ole vielä kirjattu, ei tämä luonnollisesti näy ennusteessa. Tästä syystä yritysjohto laatii pitkän tähtäimen kassavirtaennusteita.

Pitkän tähtäimen kassavirtaennuste

Pitkän tähtäimen kassavirtaennusteella tarkoitetaan laskelmaa siitä, miten yrityksen rahavarat muuttuvat kuukausittain esimerkiksi seuraavan vuoden aikana. Samalla on syytä varautua tuleviin suuriin kulueriin. Tällaisia voi olla mm. puolen vuoden välein tehtävä lainanlyhennys.

Kuukausikohtaisella eli pitkän tähtäimen kassavirtaennusteen avulla pyritään varautumaan tuleviin haasteisiin, esimerkiksi sopimalla etukäteen rahoitusneuvotteluista – kun neuvottelut käydään ajoissa, rahoitus järjestyy yleensä paremmin ehdoin kuin ongelmien jo kaatuessa päälle. Pitkän tähtäimen kassavirtaennuste mahdollistaa myös sen, että investointien parasta ajoitusta voidaan pyrkiä ennustamaan.

Kriisiyhtiöissä katse kääntyy lyhyen aikavälin kassavirtaennusteeseen

Mikäli yrityksen kassatilanne on tiukka, joudutaan arvioita tekemään lyhyelle aikavälille. Silloin on syytä nähdä vähintään 2-3 viikkoa eteenpäin, jotta voidaan arvioida mihin laskuihin rahat riittävät ja minkä laskujen kohdalla on neuvoteltava lisää maksuaikaa.

Kriisiyrityksissä on tavallista, että esimerkiksi maanantaisin katsotaan paljonko kassassa on rahaa, minkä verran myyntejä realisoituu tulevan viikon aikana ja mitkä laskuista on lähdössä maksettavaksi. Tämä on kuitenkin työläs ja stressaava tapa hoitaa talouden johtamista.

Talousjohtajan näkökulmasta yritysten on syytä pyrkiä tilanteeseen, jossa katse voidaan pitää pitkän tähtäimen kassavirran ennustamisessa. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen voidaan katsoa, sitä paremmin pystytään keskittymään liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen.

Autamme kehittämään sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassavirtaennusteita

Miten yrityksenne hoitaa kassavirtaennusteiden tekemisen ja miten ennustetta tulkitaan? Koetko, että voisitte kehittää ennusteita ja näin saada kirkkaamman kuvan yrityksen maksukyvystä tulevaisuudessa?

Mikäli koet, että keskustelu talousjohtajamme kanssa auttaisi sinua kassavirtaennusteiden kanssa tai muissa yrityksenne taloutta koskevissa kysymyksissä, ota yhteyttä ja katsotaan miten voimme auttaa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.

Ota yhteyttä Valikko