Kirjanpidon palvelupaketit

Kun liiketoiminta kasvaa, tarvitaan apuvoimia. Meillä menestystä tavoitteleva yrittäjä saa rinnalleen taloushallinnon ammattilaisen. Strategisen kirjanpidon tiimimme hoitaa paitsi lakisääteisen kirjanpidon, niin myös tukee yrityksen johtoa liiketoiminnan suunnittelussa.

Kirjanpito on kuollut.
Kauan eläköön strateginen kirjanpito.

Nosturi Economy on kustannustehokas tapa ulkoistaa kirjanpito, tositteiden hallinta ja viranomaisraportointi taloushallinnon ammattilaiselle.

Yrityksellenne nimetty oma strateginen kirjanpitäjä auttaa suunnittelemaan kirjanpitoa proaktiivisesti, mahdollisuuksia etsien ja kasvua tukien. Kirjanpitäjämme ovat aina myös itse yrittäjiä.

Nosturi Economy tilitoimisto- ja taloudenhallintapalvelut sisältävät Netvisorin sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jonka kautta myyntilaskujen lähettäminen, ostolaskujen hyväksyminen sekä ajantasaisten raporttien saaminen on vaivatonta. Lue lisää Netvisorista.

MENESTYSTARINAT EIVÄT TAPAHDU. NE TEHDÄÄN.

Kasvava ja kehittyvä yritys tarvitsee kokeneen talouspäällikön näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen ja seurantaan. Talouspäällikkömme auttaa yritystänne suunnittelemaan, ennakoimaan ja saavuttamaan tavoitteenne.

Yhdessä talouspäällikkö ja kirjanpitäjä muodostavat strategisen kirjanpidon tiimin, joka tekee taloushallinnostanne suunnitelmallisempaa. Kirjanpitäjämme ovat aina myös itse yrittäjiä, joten he ymmärtävät omistajayrittäjän haasteista.

Nosturi Business tilitoimisto- ja taloudenhallintapalvelut sisältävät Netvisorin sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jonka kautta myyntilaskujen lähettäminen, ostolaskujen hyväksyminen sekä ajantasaisten raporttien saaminen on vaivatonta. Lue lisää Netvisorista.

TEHDÄÄN YHDESSÄ YRITTÄJYYDESTÄ VOIMASANA. HYVÄLLÄ.

KANNATTAVUUSANALYYSI

Mikä kannattaa ja mikä ei? Kannattavuuden parantaminen alkaa tutkimalla mistä raha tulee ja minne se menee. Me analysoimme palvelu- ja asiakaskannattavuutenne, mittaamme laskutusasteenne asiakas kerrallaan sekä käymme läpi tuotteidenne myyntikatteet.

Kohdistamme työt ja kulut asiakkaittain ja paljastamme, kuka tuottaa parhaiten ja kuka heikoimmin. Heikko kate voi johtua esimerkiksi kirjaamattomista työtunneista väärästä hinnoittelusta tai sopimukseen kuulumattomista lisätöistä.

Näin yrityksenne saa realistisen käsityksen siitä, mihin suuntaan toimintaa kannattaa kehittää, millaiset asiakkaat ovat kannattavia ja mistä syistä. Seuraamme tilannetta kuukausittain, ja teemme konkreettisia korjausehdotuksia.

STRATEGINEN KIRJANPITO

Lakisääteinen kuukausikirjanpito ei välttämättä tuota yrityksen johdolle päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja. Suoritusperusteinen, proaktiivinen kirjanpito räätälöidään vastaamaan yrityksenne kannalta relevantteihin kysymyksiin ja tuottamaan ajantasaista tietoa yrityksen johdon käyttöön.

Strateginen kirjanpidon tiimi muodostuu talouspäälliköstä ja kirjanpitäjästä. Talouspäällikkömme auttaa yritystänne suunnittelemaan, kehittämään, ennakoimaan ja saavuttamaan tavoitteenne. Kirjanpitäjämme ovat aina myös itse yrittäjiä, joten he ymmärtävät omistajayrittäjän haasteista.

Nosturi First-Class tilitoimisto- ja taloudenhallintapalvelut sisältävät Netvisorin sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jonka kautta myyntilaskujen lähettäminen, ostolaskujen hyväksyminen sekä ajantasaisten raporttien saaminen on vaivatonta. Lue lisää Netvisorista.

Ota yhteyttä Valikko