Strategisen kirjanpidon ja suunnitelmallisen taloushallinnon palvelupaketti

Kasvava ja kehittyvä yritys tarvitsee kokeneen talouspäällikön näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen ja seurantaan. Talouspäällikkömme auttaa yritystänne suunnittelemaan, ennakoimaan ja saavuttamaan tavoitteenne.

Yhdessä talouspäällikkö ja kirjanpitäjä muodostavat strategisen kirjanpidon tiimin, joka tekee taloushallinnostanne suunnitelmallisempaa. Kirjanpitäjämme ovat aina myös itse yrittäjiä, joten he ymmärtävät omistajayrittäjän haasteista.

Nosturi Business tilitoimisto- ja taloudenhallintapalvelut sisältävät Netvisorin sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jonka kautta myyntilaskujen lähettäminen, ostolaskujen hyväksyminen sekä ajantasaisten raporttien saaminen on vaivatonta. Lue lisää Netvisorista.

TALOUSPÄÄLLIKÖN KONSULTAATIO

 • Kirjanpidon analysointi ja muuttaminen suoritusperusteiseksi
 • Raportoinnin muokkaaminen yrityksenne tavoitteita vastaavaksi
 • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen vuosipalaverissa
 • Talouspäällikön graafinen ja sanallinen raportti kuukausittain
 • Tilannekatsaus ja sparraus neljännesvuosittain verkkotapaamisessa

STRATEGISEN KIRJANPITÄJÄN PALVELUT

 • Liiketoimintaanne perehtynyt kirjanpitäjä auttaa suunnittelemaan kirjanpidon yritystä tukevaksi
 • Tuottaa talouspäällikön kanssa yhdessä strategisessa kirjanpidossa tarvittavat analyysit
 • Seuraa myyntisaamisten tilaa
 • Vuosittainen tilinpäätöspalaveri
 • Tilinpäätöstasoinen kirjanpito kuukausittain
 • Kuukausitilinpäätös kahden viikon kuluessa
 • Puuttuvien ostolaskukuittien arviointi

TILINPÄÄTÖS

 • Tilinpäätös 30 päivässä tositteiden toimituksesta, jolloin osingon maksu nopeutuu
 • Veroilmoituksen täyttö ja laadinta
 • Tilinpäätöksen julkaisu
 • Pöytäkirjat
 • Osingonjaon vuosi-ilmoitus
 • Ennakonpidätys osingosta ja -kausiveroilmoitus

RAPORTOINTI

 • Kausiveroilmoituksen lähettäminen kuukausittain
 • Valitut raportit sähköisestä järjestelmästä, esim. tulos ja tase, myynti- ja käyttökate, rahavarat, kulurakenne, laskentakohteet, kassavirta, tuloslaskelma sekä katteet ryhmittäin.

SÄHKÖISET PALVELUT

 • Netvisor-selainpohjainen taloudenhallintaohjelma
 • Mobiilisovellus kuittien hallintaan
 • Ajantasaiset raportit

MYYNTILASKUT

 • Netvisor-laskutusjärjestelmä
 • Vaivaton laskujen teko ja lähetys selaimella
 • Päivittäinen viitesuoritusten kirjaaminen
 • Viitteettömien suoritusten kirjaaminen viikoittain
 • Laskujen lähetysprosessin seuraaminen ja virheiden korjaaminen
 • Myyntisaamisten seuraaminen
 • Hyvityslaskujen kohdistaminen
 • Ylisuoritusten palauttaminen

OSTOLASKUT

 • Ostolaskujen vastaanotto ja skannaus
 • Hyvityslaskujen kohdistaminen
 • Hyvityslaskujen palautuspyynnöt ja palautusten seuraaminen
 • Maksuliikennevirheiden seuraaminen ja korjaaminen

Q&A

Kenelle Nosturi Business sopii?
Kunnianhimoisille, kasvuhakuisille ja eteenpäin pyrkiville yrittäjille, jotka haluavat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi laajempaa näkemystä talouden, kasvun ja verotuksen suunnitteluun.

Kenelle ei sovi?
Jos tarvetta ei ole taloushallinnon konsultaatiolle tai asiantuntija-avulle yrityksen lukujen tulkinnassa, verotuksessa tai kannattavuuden parantamisessa.

Miten luottokorttitositteet, muut kulu- ja matkalaskukuitit lähetetään kirjanpitäjälle?
Nosturi Businekseen kuuluu matkapuhelinapplikaatio, jonka avulla kuvaat kuitit ja ne lähtevät automaattisesti kirjanpitäjälle

Sisältyykö kustannuspaikkojen & projektiseurannan kirjanpito Nosturi Businekseen?
Sisältyy. Yrityksenne ei tarvitse maksaa erikseen kirjanpidon tapahtumista kustannuspaikoille tai projekteille. Sähköisestä palvelustamme saat kattavat ja ajantasaiset raportit eri projekteista ja kustannuspaikoista.

Hoidatteko myös tilinpäätöksen?
Totta kai. Tilinpäätös valmistuu aina 30 päivän kuluessa tarvittavien tositteiden toimittamisesta. Asiakirjoista lähetämme muistilistan kuukautta ennen tilikauden vaihdetta. Tilinpäätöksen hinta määräytyy ostolaskujenne yhteenlasketun kuukausittaisen keskiarvon mukaan.

Mitä Nosturi Businekseen ei kuulu?

 • Aineiston vastaanottaminen muutoin kuin sähköisesti
 • Puuttuvien ja epäselvien tositteiden selvitystyö
 • Myyntisaamisten perintä
 • ostolaskujen maksaminen

Mitä koulutusta palvelu edellyttää?
Aloitustarjoukseemme sisältyy kaksi tuntia koulutusta ohjelmiston käyttöön.

Käytössä on jo toinen sähköinen taloudenhallintajärjestelmä, miten siirto onnistuu?
Hoidamme koko siirtoprosessin puolestanne. Ilmoitamme muuttuvat osoitteet toimittajillesi ja varmistamme, että vanha kirjapitoaineistosi säilytetään kuten kirjanpitolaki vaatii.

Miten nopeasti palvelun saa käyttöön?

Toimitamme palvelun toimintavalmiiksi kahdessa viikossa tilauksestasi.

Ota yhteyttä Valikko