Strategisen tiimin ja kannattavuusanalyysin palvelupaketti

KANNATTAVUUSANALYYSI

Mikä kannattaa ja mikä ei? Kannattavuuden parantaminen alkaa tutkimalla mistä raha tulee ja minne se menee. Me analysoimme palvelu- ja asiakaskannattavuutenne, mittaamme laskutusasteenne asiakas kerrallaan sekä käymme läpi tuotteidenne myyntikatteet.

Kohdistamme työt ja kulut asiakkaittain ja paljastamme, kuka tuottaa parhaiten ja kuka heikoimmin. Heikko kate voi johtua esimerkiksi kirjaamattomista työtunneista väärästä hinnoittelusta tai sopimukseen kuulumattomista lisätöistä.

Näin yrityksenne saa realistisen käsityksen siitä, mihin suuntaan toimintaa kannattaa kehittää, millaiset asiakkaat ovat kannattavia ja mistä syistä. Seuraamme tilannetta kuukausittain, ja teemme konkreettisia korjausehdotuksia.

STRATEGINEN KIRJANPITO

Lakisääteinen kuukausikirjanpito ei välttämättä tuota yrityksen johdolle päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja. Suoritusperusteinen, proaktiivinen kirjanpito räätälöidään vastaamaan yrityksenne kannalta relevantteihin kysymyksiin ja tuottamaan ajantasaista tietoa yrityksen johdon käyttöön.

Strateginen kirjanpidon tiimi muodostuu talouspäälliköstä ja kirjanpitäjästä. Talouspäällikkömme auttaa yritystänne suunnittelemaan, kehittämään, ennakoimaan ja saavuttamaan tavoitteenne. Kirjanpitäjämme ovat aina myös itse yrittäjiä, joten he ymmärtävät omistajayrittäjän haasteista.

Nosturi First-Class tilitoimisto- ja taloudenhallintapalvelut sisältävät Netvisorin sähköisen taloushallinnon järjestelmän, jonka kautta myyntilaskujen lähettäminen, ostolaskujen hyväksyminen sekä ajantasaisten raporttien saaminen on vaivatonta. Lue lisää Netvisorista.

TALOUSPÄÄLLIKÖN NÄKEMYS

 • Kirjanpidon analysointi ja muuttaminen suoritusperusteiseksi siten, että lukujen perusteella pystytään tekemään oikeita johtopäätöksiä kuukausitasolla
 • Asiakas- ja tuotekannattavuusanalyysi kuukausittain ja toimintasuositukset
 • Raportoinnin muokkaaminen yrityksenne tarpeita vastaavaksi
 • Hinnoittelut analysointi ja toimintasuositukset
 • Talouspäällikön graafinen ja sanallinen raportti kuukausittain
 • Tilannekatsaus ja sparraus neljännesvuosittain verkkotapaamisessa

STRATEGISEN KIRJANPITÄJÄN PALVELUT

 • Liiketoimintaanne perehtynyt kirjanpitäjä auttaa suunnittelemaan kirjanpidon yritystä tukevaksi
 • Tuottaa talouspäällikön kanssa yhdessä strategisessa kirjanpidossa tarvittavat analyysit
 • Vuosittainen tilinpäätöspalaveri kirjanpitäjän kanssa
 • Seuraa myyntisaamisten tilaa
 • Tilinpäätöstasoinen kirjanpito kuukausittain
 • Kuukausitilinpäätös kahden viikon kuluessa
 • Puuttuvien ostolaskukuittien arviointi

TILINPÄÄTÖS

 • Tilinpäätös 30 päivässä tositteiden toimituksesta, jolloin osingon maksu nopeutuu
 • Veroilmoituksen täyttö ja laadinta
 • Tilinpäätöksen julkaisu
 • Pöytäkirjat
 • Osingonjaon vuosi-ilmoitus
 • Ennakonpidätys osingosta ja -kausiveroilmoitus

RAPORTOINTI

 • Kausiveroilmoituksen lähettäminen kuukausittain
 • Valitut raportit sähköisestä järjestelmästä, esim. tulos ja tase, myynti- ja käyttökate, rahavarat, kulurakenne, laskentakohteet, kassavirta, tuloslaskelma sekä katteet ryhmittäin.

SÄHKÖISET PALVELUT

 • Netvisor-selainpohjainen taloudenhallintaohjelma
 • Mobiilisovellus kuittien hallintaan
 • Ajantasaiset raportit

MYYNTILASKUT

 • Netvisor-laskutusjärjestelmä
 • Vaivaton laskujen teko ja lähetys selaimella
 • Päivittäinen viitesuoritusten kirjaaminen
 • Viitteettömien suoritusten kirjaaminen viikoittain
 • Laskujen lähetysprosessin seuraaminen ja virheiden korjaaminen
 • Myyntisaamisten seuraaminen
 • Hyvityslaskujen kohdistaminen
 • Ylisuoritusten palauttaminen

OSTOLASKUT

 • Ostolaskujen vastaanotto ja skannaus
 • Hyvityslaskujen kohdistaminen
 • Hyvityslaskujen palautuspyynnöt ja palautusten seuraaminen
 • Maksuliikennevirheiden seuraaminen ja korjaaminen

Q&A

Kenelle Nosturi First-Class sopii?
Yrittäjille, jotka haluavat strategisen kirjanpidon lisäksi laajempaa näkemystä kannattavuuden kehittämiseen, hinnoitteluun ja pullonkauloista eroon pääsemiseen.

Miten sitova Nosturi First-Class on?
Idea on, että otamme vastuuta bisneksesi kannattavuudesta. Jos emme onnistu yhdessä asettamamme tavoitteen saavuttamisessa, voit irtisanoa palvelun päättymään saman tien.

Sisältyykö kustannuspaikkojen & projektiseurannan kirjanpito Nosturi First-Classiin?
Sisältyy. Yrityksenne ei tarvitse maksaa erikseen kirjanpidon tapahtumista kustannuspaikoille tai projekteille. Sähköisestä palvelustamme saat kattavat ja ajantasaiset raportit eri projekteista ja kustannuspaikoista.

Hoidatteko myös tilinpäätöksen?
Totta kai. Tilinpäätös valmistuu aina 30 päivän kuluessa tarvittavien tositteiden toimittamisesta. Asiakirjoista lähetämme muistilistan kuukautta ennen tilikauden vaihdetta. Tilinpäätöksen hinta määräytyy ostolaskujenne yhteenlasketun kuukausittaisen keskiarvon mukaan.

Miten luottokorttitositteet, muut kulu- ja matkalaskukuitit lähetetään kirjanpitäjälle?
Nosturi First-Class pakettiin kuuluu matkapuhelinapplikaatio, jonka avulla kuvaat kuitit ja ne lähtevät automaattisesti kirjanpitäjälle

Mitä koulutusta palvelu edellyttää?
Aloitustarjoukseemme sisältyy kaksi tuntia koulutusta ohjelmiston käyttöön.

Käytössä on jo toinen sähköinen taloudenhallintajärjestelmä, miten siirto onnistuu?
Hoidamme koko siirtoprosessin puolestanne. Ilmoitamme muuttuvat osoitteet toimittajillesi ja varmistamme, että vanha kirjapitoaineistosi säilytetään kuten kirjanpitolaki vaatii.

Miten nopeasti palvelun saa käyttöön?
Toimitamme palvelun toimintavalmiiksi kahdessa viikossa tilauksestasi.

Ota yhteyttä Valikko