Talousassistentti

Yrityksen avainhenkilöille tulee taata työrauha ilman, että rutiinitöiden hoitaminen tai uudelleenjärjestely vievät huomion johtamiselta ja yrityksen kehittämiseltä. Talousassistentti auttaa myyntilaskutuksessa, reskontrien hoidossa, erilaisissa toimistotöissä sekä palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyvissä rutiinitehtävissä.

Talousassistentti voi toimia joko yrityksenne tiloissa tai etänä TalousNosturin tiloista käsin. Kiire, työntekijän sairastuminen tai loma eivät enää aiheuta tarpeettomia viivästyksiä tai pakota muuta henkilöstöänne lisäämään työkuormaansa. Talousassistentti on palveluksessanne tarvittaessa nopeallakin aikataululla ja omalla tietokoneella varustettuna.

Koulutamme ja varustamme Talousassistentin asianmukaisesti, joten yrityksenne ei tarvitse palkata kokopäiväistä työntekijää ja maksaa hänen kouluttamisestaan. Talousassistentti voi myös hoitaa osakirjanpitoa Visman Netvisorissa sähköisesti.

Sähköisen kirjanpidon myötä moni työtehtävä on automatisoitunut, mutta samalla on syntynyt uusia tehtäviä, kuten esimerkiksi kuittien kuvaaminen ja erilaiset skannaustarpeet. Talousassistentti huolehtii, että nämä rutiinitehtävät eivät kuormita tarpeettomasti yrityksen muuta henkilöstöä, vaan jokainen voi keskittyä yrityksen menestyksen kannalta oleellisten tehtävien hoitamiseen.

PALKKAHALLINNOSSA AVUSTAMINEN

 • Palkansaajarekisterin ylläpito
 • Lomapäiväkirjanpidon ylläpito
 • Lomakalenterin ylläpito
 • Palkkatietojen keräys ja syöttö palkkalaskentajärjestelmään

LASKUTUS

 • Myyntilaskujen laatiminen ja lähetys
 • Asiakas- ja tuoterekisterien ylläpitäminen
 • Suoritusten kuittaaminen
 • Muistutusten lähettäminen
 • Sidosryhmien kanssa kommunikoinnit
 • Myyntilaskutusprosessin huolto
  • Prosessin vaiheiden kartoittaminen
  • Puutteiden selvittäminen
  • Ongelmakohtien ratkaisuehdotukset

MATKA- JA KULULASKULASKUTUS

 • Matka- ja kululaskujen tekeminen
  • Kuittitietojen oikeellisuuden tarkistaminen
  • Maksaminen
 • Matka- ja kululaskuprosessin huolto
  • Prosessin vaiheiden kartoittaminen
  • Puutteiden selvittäminen
  • Ongelmakohtien ratkaisuehdotukset
  • Työmatkaohjeistus (opas)

OSTOLASKUT

 • Ostotilauksen tekeminen
 • Ostolaskun käsittely/ostoreskontra
  • Kirjanpitojärjestelmään syöttäminen
  • Toimittajarekisterin ylläpito
  • Laskujen tiliöinti
  • Alv-tietojen oikeellisuuden tarkistaminen
  • Laskujen hyväksyttäminen
  • Maksuaineistojen luominen/maksaminen
  • Maksumuistutusten käsittely
  • Sidosryhmien kanssa kommunikointi
 • Ostoreskontraprosessin huolto
  • Prosessin vaiheiden kartoittaminen
  • Puutteiden selvittäminen
  • Ongelmakohtien ratkaisuehdotukset

Q&A

Kenelle Talousassistentti sopii?
Talousassistenttipalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat osa-aikaisen assistentin avukseen hoitamaan hallinnollisia rutiinitöitä. Talousassistentti vapauttaa yrityksen avainhenkilöt keskittymään johtamistehtäviin sekä yrityksen kehittämiseen.

Mitä Talousassistenttiin ei kuulu?
Palvelu ei sisällä kirjanpidon laatimista, sisäistä laskentaa, kouluttamista, verotuksellista neuvontaa tai muita taloushallinnon asiantuntijapalveluita. Tällaiset palvelut on ostettavissa TalousNosturilta erikseen.

Mihin sitoutuu?
Talousassistentti-palvelun voi ostaa vähintään yhdeksi päiväksi kuukaudessa. Palvelulla on kahden kuukauden irtisanomisaika.

Miten nopeasti palvelun saa käyttöön?
Palvelu voidaan aloittaa kahden viikon kuluessa tilauksesta.

Ota yhteyttä Valikko