Ulkoistettu talousjohtaja

Tuotteistettujen talousjohdon palvelupakettien lisäksi TalousNosturi tarjoaa talousjohdon palveluja joustavasti sopimuksen mukaan ja sovitussa laajuudessa. Sopimus voi liittyä johonkin yksittäiseen tehtävään tai projektiin tai voi olla aikaperusteinen, esimerkiksi 1 päivä viikossa tai kuukaudessa.

Ulkoistettu talousjohtaja luo yritykselle systemaattiset taloussuunnittelun ja raportoinnin prosessit sekä toimii johdon apuna taloudellisissä kysymyksissä sekä strategisten päätösten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Ulkoistettu talousjohtaja voi toimia osana asiakkaan organisaatioa ja esimerkiksi suunnitella yrityksen taloushallinnon toiminnot uudelleen siten että johto saa säännöllisesti oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä tarvitsemansa raportit hallitukselle ja rahoittajille. Kokenut ammattilainen, joka tulee ulkopuolelta huomaa helposti kehitystä kaipaavat asiat ja yritys saa selkeät toimintatavat, liiketoiminnan päätöksentekoa tukevat raportit ja alustan rakentaa kasvua.

Ulkoistettu talousjohtaja tuo myös mukanaan ajatusmaailman, jossa menneisyyden lukujen tutkimisen lisäksi katsotaan aktiivisesti tulevaisuuteen talouslukujen valossa ja lasketaan vaihtoehtoisten skenaarioiden talousvaikutukset. Tällä tavalla saadaan varmuutta päätöksentekoon ja varmistetaan niiden taloudellinen kannattavuus.

Ota yhteyttä Valikko